qq交友宣言

♥ 家穷人丑,一米四九。高中文化,农村户口。破房两间,薄田一亩。家徒四壁,老婆没有。今日上网,广征女友。真心一颗,其他也有。如有意者,加我QQ。诚心相伴,终生相守。虚情假意,转身就走。一刀两断,互不相留。追求民主,崇尚自由。河东狮吼,莫来强求。若来强求,我就跳楼。干系难脱,要被拘留。铁窗生涯,惹你泪流。聪明智者,趁早开溜。免遭横祸,自找烦忧。肺腑之言,请把心留。二十不大,十八不小。无婚配者,赶快动手。莫失良缘,机会难有。如意郎君,夫复何求。

♥ 若我能成为你的一部分,我愿成为你的眼泪:从心底孕育,由眼角降ξ临,划过脸庞而生存,触碰嘴唇且安息。

♥ 在爱的世界里,没有谁◥对不起谁,只有谁不懂得珍惜谁。

♥ 1 喜欢帅哥,觉得自己长得太丑的就不要加我了哈~~ 2 希望你会疼人 3 对我一定要好,可以容忍我的小任性 4 希望你收入至少也要过得去才行 5 联系我时,请一定说明在XX网看到的,谢谢!

♥ 你曾经是我最想要的,但你似乎从来都不需要我。我想就因为这样,我放弃了你。

♥ 幸福是一种感觉,也只是一种感觉,只要你从心里以为自己很幸福,你就可能真的会拥有幸福。

♥ 爱以微笑开始,在亲吻中成长,以泪水终结。

♥ 人的生命,就像一片收容香味的香水场。然而一切都是幻觉吗?这些香味。存在过、拥有过、最终都会消去。生命中出现过的人,都在上面留下一滴自己的香水。如今香味散尽,抹不掉的——只是一份自己甘愿记住的回忆。

♥ 有结果的爱情不一定完美,但没有结果的相爱,必定感伤

分页阅读:1 2 3 4 5 下一页
本页手机地」址: